• Tvang - En konflikt mellom regelverk og daglig praksis 

      Borthen, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
      Introduksjon Bruken av tvang overfor personer med utviklingshemming er regulert etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Denne lovgivningen presiserer hva som defineres som tvang, ulike typer tvangsvedtak og hvilke ...