• Body, Nature and the Phenomenological Perspective 

      Borstad, Frida Aune (Master thesis, 2019)
      I denne avhandlingen utforsker jeg materialiseringen av fenomener, forståelse av natur og menneskets rolle i samspillet mellom verden og mening i lys av Jane Bennetts og Karen Barads nymaterialisme og Maurice-Merleau-Pontys ...