• Fysisk aktvitet integrert i undervisning på helse- og oppvekstfag 

      Borren, Anita (Master thesis, 2020)
      SAMMENDRAG Bakgrunnen for mitt valg av tema er et ønske om å sette fysisk aktivitet integrert i undervisning på dagsorden for elever som går helse- og oppvekstfag på videregående. Når vi vet at motivasjonen er synkende ...