• Albert Speers rustningsmirakel 

      Borgersen, Kim Eskil Furulund (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven er en analyse og sammenligning av kildemateriale og litteratur som omhandler rustningsminister Albert Speer og den tyske krigsøkonomien. Kildematerialet som er benyttet til oppgaven, er rapporter fra United ...