• Fysisk aktivitet i rusomsorgen 

      Borge, Barbro Terese (Bachelor thesis, 2008)
      Jeg har valgt å skrive denne oppgaven fordi jeg lenge har hatt interesse for hva som faktisk skjer i hjernen når noen blir avhengig av for eksempel rusmidler, sukker, nikotin, spill, alkohol og for eksempel ”junk food”, ...