• Design of Floating Offshore Wind Turbine Tower Structures 

   Bordal, Marie Schrader; Bjørshol, Hanna Flem (Master thesis, 2023)
   Den økende etterspørselen etter fornybar energi har ført til utviklingen av offshore vindparker, som overgår begrensningene til landsbaserte parker når det gjelder tilgjengelige landområder og kontinuerlige, stabile ...
  • Design of Floating Offshore Wind Turbine Tower Structures 

   Bjørshol, Hanna Flem; Bordal, Marie Schrader (Master thesis, 2023)
   Den økende etterspørselen etter fornybar energi har ført til utviklingen av offshore vindparker, som overgår begrensningene til landsbaserte parker når det gjelder tilgjengelige landområder og kontinuerlige, stabile ...