• Environmental life cycle assessment of cereal and bread production in Norway 

   Korsæth, Audun; Jacobsen, Anne Zimmer; Roer, Anne-Grete; Henriksen, Trond Maukon; Sonesson, U.; Skjelvåg, Arne Oddvar; Bonesmo, Helge Sverre; Strømman, Anders Hammer (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   We assessed the environmental impacts of producing bread, as delivered to the consumer, assuming the use of Norwegian ingredients only. Ten impact categories, including global warming potential (GWP), were quantified by ...
  • Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding 

   Bonesmo, Helge Sverre; Karlsen, Stein Rune; Bakken, Anne Kjersti; Høgda, Kjell Arild (Grønn kunnskap e;, Research report, 2005)
   Årsvekst og vekstavslutting hos timotei samt minimum og maksimum N-opptak om høsten er beregna for fem år ved Holt i Troms, Kvithamar ved Trondheimsfjorden, Storsteigen i Østerdalen, Tomb i Østfold, og Øksnevad på Jæren. ...