• På hvilken måte kan uteskole påvirke elevers selvoppfatning? 

      Bondhus Skjetne, Maria (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i elever ved én ungdomsskole der uteskole er et av de viktige pedagogiske tiltakene. Oppgavens formål er å se på hvordan uteskole kan være en bidragsyter til å påvirke elevers selvoppfatning, ...