• Implementering av FM i tidligfase 

      Andersen, Marthe Sofie; Bonden, Karianne (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for valg av tema i denne masteroppgaven er basert på forskernes interesse for den gjensidige avhengigheten mellom eiendomsutvikling og Facility Management. Denne oppstod som følge av fagkombinasjonen i ...