• A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions 

   Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle (Journal article, 2016)
   Among the rest raw material in herring (Clupea harengus) fractions, produced during the filleting process of herring, there are high-value products such as roe and milt. As of today, there has been little or no major effort ...
  • Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi 

   Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André (Research report, 2012)
   Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av ...
  • Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. 

   Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte (Research report, 2011)
   Rapporten beskriver evaluering av fiskevelferd i forbindelse med elektrisk bedøvning av oppdrettstorsk. Ulike faktorer er nødvendig for tilfredsstillende håndtering og bedøving av torsk i kommersiell skala diskuteres. ...
  • Identification of spectral signature for in situ real-time monitoring of smoltification 

   Svendsen, Eirik; Volent, Zsolt; Schellewald, Christian; Tsarau, Andrei; Bjorgan, Asgeir; Venås, Birger; Bloecher, Nina; Bondø, Morten Steen; Føre, Martin; Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Stefansson, Sigurd Olav (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We describe the use of an optical hyperspectral sensing technique to identify the smoltification status of Atlantic salmon (Salmo salar) based on spectral signatures, thus potentially providing smolt producers with an ...
  • Optimalisering av rognsorteringsmaskin 

   Bondø, Morten Steen (Master thesis, 2008)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å utvikle en ny algoritme for optimalisering av rognsorteringsmaskiner. Bakgrunn for valg av oppgave er at studenten har sett et forbedringspotensial og begrensninger i det eksisterende ...