• Room acoustic conditions in primary schools 

      Bolstad, Erlend (Master thesis, 2019)
      Lydtrykknivå har blitt målt ved 8 barneskular i Trondheim, og sortert for dei følgjande kategoriane: plenumsaktivitet, individuelt- gruppe- og praktisk arbeid, samt film. Lydmålingar og observasjon av aktivitet vart utført ...