• Omsorgsarbeid med traumatiserte barn 

      Bolmøyen, Ola (Bachelor thesis, 2021)
      Barn og ungdom med psykiske traumer lider av mange sammensatte utfordringer som de trenger hjelp og bistand for å leve med. Omsorgsarbeid med disse barna går ut på å sørge for at de føler seg trygg, får hjelp til å skape ...