• Flytebro med nytt forankringssystem 

      Bollmann, Magnus Røsseland (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne oppgaven er å evaluere et nytt flytebro konsept for Sognefjor- den. Flere grunnleggende design har vist seg å være hensiktsmessige og gjennom- førbare, og konseptet med forankret kunstig sjøbunn inkludert ...