• IG Coder: Enabling Visual Coding of Institutional Statements 

   Bognøy, Johanne (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer IG Coder, en webapplikasjon for interaktiv koding av institusjonelle setninger i Institutional Grammar-syntaksen. Institusjoner er direktiver for oppførsel, slik som de som finnes i lovverk og ...
  • Spillerstatus 

   Bognøy, Johanne; Fossum, Cecilie Urdahl; Johansen, Amund (Bachelor thesis, 2019)
   I idretten er en del av jobben til trenere å holde oversikt over spillerne sine og til enhver tid vite hvem som er skadet. Idrettsmedisinere må holde oversikt over klientene sine og koordinere med kolleger og klienter. Med ...
  • Spillerstatus 

   Bognøy, Johanne; Fossum, Cecilie Urdahl; Johansen, Amund (Bachelor thesis, 2019)
   I idretten er en del av jobben til trenere å holde oversikt over spillerne sine og til enhver tid vite hvem som er skadet. Idrettsmedisinere må holde oversikt over klientene sine og koordinere med kolleger og klienter. Med ...