• Østersgutta 

      Kragseth, Arne; Leikanger, Torstein Trym; Oftedal, Rolf; Bogen, Dennis; Bjerke, Thomas Åkerholm (Bachelor thesis, 2016)
      Vi i Østersgutta vil spise oss ut av problemene! Vår bedrift vil gjøre et miljøproblem om til en ressurs. Prosjekt vårt går ut på å høste opp den invaderende arten Stillehavsøsters og selge til grossister, restauranter og ...