• Gjenvinning av mobilitet etter hoftebrudd – en prospektiv kohortestudie 

      Johansen, Mette; Thingstad, Pernille; Bogen, Bård Erik; Taraldsen, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Hensikt: Å undersøke hva som karakteriserer eldre med hoftebrudd som ikke gjenvinner mobilitet, samt å beskrive mengden fysioterapi denne gruppen mottar det første året etter hoftebrudd. Design: Prospektiv kohortestudie. ...