• Verdier - Arkitektens forhold til kundens verdier og overordnede mål 

      Bogard, Robert Iversen (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven har hatt som mål å belyse hvordan arkitekten forholder seg til kundens verdier og overordnede mål. Dette gjennom et fokus på verdier, overordnede mål, strategisk programmering og kommunikasjon i ...