• Implementasjon av Tredimensjonale Elektromagnetiske Kaskader i Elmag 

      Blytt, Markus Henrikssønn (Master thesis, 2019)
      En oppdatert versjon av Monte Carlo programmet ELMAG er presentert. Programmet simulerer elektromagnetiske kaskader som startes av høyenergiske fotoner fra blasarer. De høyenergiske fotonene vekselvirker med bakgrunnsfotoner ...