• Miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall 

      Blomli, Janne Yttermo (Master thesis, 2013)
      Produksjonen av elektriske og elektroniske (EE) produkter øker globalt, og dermed øker også mengden EE-avfall betydelig. Eksempler på EE-produkter er TV-apparater, mobiltelefoner, datamaskiner, komfyrer, kabler og ledninger. ...