• Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert system 

   Ødegaard, Frode; Bakken, Torkild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Stokland, Jogeir N.; Aarrestad, Per Arild (NINA rapport;, Research report, 2005)
   Målet med dette arbeidet har vært å utarbeide et system for presis og effektiv angivelse av ha- bitattyper og påvirkningsfaktorer for rødlistede arter. Det nye systemet skal inngå som menyer i et web-basert verktøy til ...
  • Nanoparticle-stabilized microbubbles for multimodal imaging and drug delivery 

   Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Åslund, Andreas; Glomm, Wilhelm; Eggen, Siv; Schmid, Ruth; Johnsen, Heidi; Kubowicz, Stephan; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Hak, Sjoerd; Singh, Gurvinder; McDonagh, Birgitte Hjelmeland; Blom, Hans; Davies, Ruth Catharina de Lange; Stenstad, Per Martin (Journal article, 2015)
   Microbubbles (MBs) are routinely used as contrast agents for ultrasound imaging. The use of ultrasound in combination with MBs has also attracted attention as a method to enhance drug delivery. We have developed a technology ...