• Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

      Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA rapport;535, Research report, 2010)
      Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges ...