• Barn på sykehus 

   Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
  • Foreldre som pårørende 

   Sagnes, Morten Grande; Skretting, Marianne (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan foreldre mestrer situasjonen når deres barn innlegges på sykehus med kreft. Metode: Systematisk litteraturstudie med åtte inkluderte forskningsartikler. Resultat: ...
  • Helse og læring : Helse, fysiske og psykososiale helseressurser og læringsmiljø Kartleggingsstudie om elever på syvende og tiende skoletrinn 

   Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund (HiÅ Rapport;2014/5, Research report, 2014)
   Det helsefremmende - og sykdomsforebyggende perspektivet er sentralt i arbeidet mot barn og unge for å utvikle gode oppvekstsvilkår. Det er en sammenheng mellom den enkelte elevs helse, skolemiljø og skoleprestasjoner og ...
  • Hvilke konsekvenser kan psykisk lidelse i ungdommen, ha for voksenlivet? 

   Nakken, Per-Kristian Os; Storsten, Joachim Løvik (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det er mange som rammes av psykiske lidelser, både direkte eller indirekte. Mellom 15-20 % av Norges befolkning oppfyller kravene til en diagnose og dette koster det norske samfunnet flere milliarder kroner hvert ...
  • "Jeg trenger å være barn." 

   Lillerovde, Sina Janet Kobbenes; Holstad, Mari Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det å være barn som pårørende hos foreldre som misbruker alkohol, preger store deler av hverdagen og oppveksten. Vi er interessert i å vite hvordan barna har det, hvilke følelser de sitter med og konsekvenser det ...
  • Kva faktorar kan vere med å påverke og stabilisere blodglukosen til ungdom med diabetes mellitus type 1 

   Berge, Henriette Løveng; Slyngstadli, Solveig (Bachelor thesis, 2020)
   Samandrag Formålet med oppgåva: Er å setje lys på kva faktorar som kan vere med å påverke og stabilisere blodglukosen til ungdom med diabetes mellitus type 1. Det er ein aukande førekomst av diabetes type 1. Dermed er ...
  • Pasienters erfaringer med å leve med en tarmstomi 

   Masdal, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Å leve med en tarmstomi kan være en utfordring for pasienter som kan påvirke livssituasjonen, selvbildet og forhold til egen kropp, og det kan oppstå praktiske og følelsesmessige spørsmål i forbindelse med ...
  • Sosial robot på omsorgssenter 

   Wiik, Jeanett; Urkedal, Madeleine Synnes (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt Hensikten med dette forskningsstudiet er å belyse positiv og negativ påvirkning hos et utvalg beboere i et omsorgssenter på Nordvestlandet, ved å ha intervensjoner i fellesarealet med en sosial robot. Gjennom dette ...
  • Sykepleiers erfaringer i møte med ungdommer som har anorexia nervosa, på en barne- eller ungdomspsykiatrisk avdeling. 

   Vollan, Renate; Andersen, Iselin Margrethe Iserni (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvilke erfaringer sykepleiere har med å jobbe med ungdommer som har anorexia nervosa.