• Barn på sykehus 

   Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
  • Coping with everyday life for home-dwelling persons with dementia: A qualitative study 

   Moe, Aud; Alnes, Rigmor Einang; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Malmedal, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aim: This study aimed to gain insight into factors that influence everyday coping strategies as described by persons with early to intermediate dementia. Background: Living with dementia presents difficulties coping with ...
  • Foreldre som pårørende 

   Sagnes, Morten Grande; Skretting, Marianne (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan foreldre mestrer situasjonen når deres barn innlegges på sykehus med kreft. Metode: Systematisk litteraturstudie med åtte inkluderte forskningsartikler. Resultat: ...
  • Helse og læring : Helse, fysiske og psykososiale helseressurser og læringsmiljø Kartleggingsstudie om elever på syvende og tiende skoletrinn 

   Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund (HiÅ Rapport;2014/5, Research report, 2014)
   Det helsefremmende - og sykdomsforebyggende perspektivet er sentralt i arbeidet mot barn og unge for å utvikle gode oppvekstsvilkår. Det er en sammenheng mellom den enkelte elevs helse, skolemiljø og skoleprestasjoner og ...
  • How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life 

   Malmedal, Wenche Karin; Steinsheim, Gunn; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: The society needs volunteers to fulfill its duty to ensure that people with dementia have active and meaningful everyday lives. Volunteers seem to experience their work as positive and meaningful for their ...
  • Hvilke konsekvenser kan psykisk lidelse i ungdommen, ha for voksenlivet? 

   Nakken, Per-Kristian Os; Storsten, Joachim Løvik (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det er mange som rammes av psykiske lidelser, både direkte eller indirekte. Mellom 15-20 % av Norges befolkning oppfyller kravene til en diagnose og dette koster det norske samfunnet flere milliarder kroner hvert ...
  • Hvordan erfarer pasienter med tarmstomi utfordringene i forhold til selvbilde og seksualitet, og hva er viktig for å mestre utfordringene? 

   Emini, Melinda; Heggelund, Anniken Oppedal (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke erfaringer stomipasienter har i forhold til sitt eget selvbilde og sin seksualitet, og hva er viktig for å kunne mestre disse utfordringene. Hensikten blir og å vise ...
  • Informal caregivers and persons with dementia's everyday life coping 

   Nordtug, Bente; Malmedal, Wenche Karin; Alnes, Rigmor Einang; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This qualitative study explores informal caregivers’ experiences of supporting persons with dementia’s everyday life coping. In the future, there will be fewer health personnel, increased dementia prevalence and limited ...
  • "Jeg trenger å være barn." 

   Lillerovde, Sina Janet Kobbenes; Holstad, Mari Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det å være barn som pårørende hos foreldre som misbruker alkohol, preger store deler av hverdagen og oppveksten. Vi er interessert i å vite hvordan barna har det, hvilke følelser de sitter med og konsekvenser det ...
  • Kva faktorar kan vere med å påverke og stabilisere blodglukosen til ungdom med diabetes mellitus type 1 

   Berge, Henriette Løveng; Slyngstadli, Solveig (Bachelor thesis, 2020)
   Samandrag Formålet med oppgåva: Er å setje lys på kva faktorar som kan vere med å påverke og stabilisere blodglukosen til ungdom med diabetes mellitus type 1. Det er ein aukande førekomst av diabetes type 1. Dermed er ...
  • Kvinners opplevelse av selvbildet etter mastektomi 

   Gundersen, Trude; Aasen, Vibeke Sundin (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen med hyppigst forekomst på verdensbasis. Forekomsten øker for hvert år, og omtrent 1 av 12 norske kvinner vil få diagnosen. Mastektomi benyttes som behandlingsmetode hos 45% av alle ...
  • Pasienters erfaringer med å leve med en tarmstomi 

   Masdal, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Å leve med en tarmstomi kan være en utfordring for pasienter som kan påvirke livssituasjonen, selvbildet og forhold til egen kropp, og det kan oppstå praktiske og følelsesmessige spørsmål i forbindelse med ...
  • Promoting activity in long-term care facilities with the social robot Pepper: a pilot study 

   Blindheim, Kari; Solberg, Mads; Hameed, Ibrahim A.; Alnes, Rigmor Einang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   About 40 000 individuals depend on assisted living in long-term care facilities in Norway. Around 80% of these have a cognitive impairment or suffer from dementia. This actualizes the need for activities that are tailored ...
  • Sosial robot på omsorgssenter 

   Wiik, Jeanett; Urkedal, Madeleine Synnes (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt Hensikten med dette forskningsstudiet er å belyse positiv og negativ påvirkning hos et utvalg beboere i et omsorgssenter på Nordvestlandet, ved å ha intervensjoner i fellesarealet med en sosial robot. Gjennom dette ...
  • Sykepleiers erfaringer i møte med ungdommer som har anorexia nervosa, på en barne- eller ungdomspsykiatrisk avdeling. 

   Vollan, Renate; Andersen, Iselin Margrethe Iserni (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvilke erfaringer sykepleiere har med å jobbe med ungdommer som har anorexia nervosa.