• A Strategic Approach to Adaptability in Office Buildings 

   Blakstad, Siri Hunnes (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:97, Doctoral thesis, 2001)
   This thesis, “A Strategic Approach to adaptability in office buildings”, is the result of a doktor ingeniør-project financed by a NBI project called “Buildings in a life cycle perspective”. The work was carried out at the ...
  • Integrated Workplace Concepts and Organisational Change 

   Skogland, Mari Anna Chatarina (Doctoral theses at NTNU;2018:162, Doctoral thesis, 2018)
   Denne doktorgraden er gjennomført som en del av forsknings og innovasjonsprosjektet, K2 – Morgendagens Arbeidsplass. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, har som hovedmål å utvikle nye produkter og ...
  • Kan digitale arbeidsplasser bidra til økt arealeffektivitet og bedre brukskvalitet? 

   Hjelle, Lin Christin Standal (Master thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan digitale arbeidsplassløsninger kan bidra til bedre arealeffektivitet og brukskvalitet. Oppgaven skal videre definere suksesskriterier i implementeringsprosessen av digitale ...
  • Leietakers måloppnåelse ved flytting til nye lokaler 

   Berger, Lars (Master thesis, 2019)
   De fleste arbeidstakere i Norge jobber i tjenesteytende næringer som tilsier at de har behov for en kontorarbeidsplass. Organisasjonene disse arbeidstakerne jobber i opplever stadig oftere endringer i sine relasjonelle ...
  • Methods and tools for evaluation of usability in buildings 

   Blakstad, Siri Hunnes; Knudsen, Wibeke (Usability of Workplaces, Phase 2, Research report, 2008)
  • Verdier - Arkitektens forhold til kundens verdier og overordnede mål 

   Bogard, Robert Iversen (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven har hatt som mål å belyse hvordan arkitekten forholder seg til kundens verdier og overordnede mål. Dette gjennom et fokus på verdier, overordnede mål, strategisk programmering og kommunikasjon i ...