• A Strategic Approach to Adaptability in Office Buildings 

   Blakstad, Siri Hunnes (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:97, Doctoral thesis, 2001)
   This thesis, “A Strategic Approach to adaptability in office buildings”, is the result of a doktor ingeniør-project financed by a NBI project called “Buildings in a life cycle perspective”. The work was carried out at the ...
  • Integrated Workplace Concepts and Organisational Change 

   Skogland, Mari Anna Chatarina (Doctoral theses at NTNU;2018:162, Doctoral thesis, 2018)
   Denne doktorgraden er gjennomført som en del av forsknings og innovasjonsprosjektet, K2 – Morgendagens Arbeidsplass. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, har som hovedmål å utvikle nye produkter og ...
  • Kan bruk av PropTech påvirke leietakertilfredshet og hvordan? 

   Slinning, Elisabet (Master thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven er å gi en overordnet forståelse av tema Proptech, hva det er, hvilke holdninger bransjen har til utviklingen og hvorvidt Proptech kan være en driver for leietakertilfredshet. For å besvare dette, er ...
  • Kan digitale arbeidsplasser bidra til økt arealeffektivitet og bedre brukskvalitet? 

   Hjelle, Lin Christin Standal (Master thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan digitale arbeidsplassløsninger kan bidra til bedre arealeffektivitet og brukskvalitet. Oppgaven skal videre definere suksesskriterier i implementeringsprosessen av digitale ...
  • Leietakers måloppnåelse ved flytting til nye lokaler 

   Berger, Lars (Master thesis, 2019)
   De fleste arbeidstakere i Norge jobber i tjenesteytende næringer som tilsier at de har behov for en kontorarbeidsplass. Organisasjonene disse arbeidstakerne jobber i opplever stadig oftere endringer i sine relasjonelle ...
  • Methods and tools for evaluation of usability in buildings 

   Blakstad, Siri Hunnes; Knudsen, Wibeke (Usability of Workplaces, Phase 2, Research report, 2008)
  • Utforming av kontorarbeidsplassen i ulike kunnskapsbedrifter 

   Rishovd, Kaja (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Vi tilbringer mye tid på arbeidsplassen. Forskning sier at omgivelsene på arbeidsplassen er viktig for at arbeidstakeren skal yte best mulig, omgivelsene påvirker helse, arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet. ...
  • Verdier - Arkitektens forhold til kundens verdier og overordnede mål 

   Bogard, Robert Iversen (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven har hatt som mål å belyse hvordan arkitekten forholder seg til kundens verdier og overordnede mål. Dette gjennom et fokus på verdier, overordnede mål, strategisk programmering og kommunikasjon i ...