• Analyse og dimensjonering av prefabrikkert betongbru 

      Blakstad, Carl-Jørgen (Master thesis, 2011)
      Rapporten inneholder en kort utredning av håndbok 100, del 3, elementbruer fra 2002. Håndboken inneholder design og byggedetaljer for normerte elementbruer i betong. De normerte elementene er enten plateelementer (PLA), ...