• Depresjon og kognitiv terapi 

      Blåfjelldal, Ida; Severinsen, Monica (Bachelor thesis, 2008)
      Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, som tar sikte på behandlingen av psykiske lidelser. Vi har valgt å fokusere på behandlingen av deprimerte pasienter. Vi bruker enkle modeller og skjemaer for å belyse vår ...