• Hybride betongkonstruksjoner 

      Bjerve, Tor Øystein (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven tar for seg beregning og testing av hybride betongkonstruksjoner. Den inneholder også beskrivelse av materialtester. Bjelkene som testes er tenkt å være utsnitt av dekkekonstruksjoner. Konstruksjonene skal ...