• Behaviour of 60-year-old trial embankments on peat 

   Long, Michael; Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Grimstad, Gustav; Sponås, Egil Berg Antoniazzi; Bjertness, Endre; Ritter, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The search for low cost solutions for roads on peatlands inspired the construction of four full scale trial embankments at two sites in Norway in the early 1960's. The embankments are still accessible and this work was ...
  • On the use of sawdust and wood chips in geotechnical engineering - Laboratory characterization 

   Bjertness, Endre; Sponås, Egil Berg (Master thesis, 2021)
   I 1963 og 1964 ble to forsøksfelt opprettet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen med den hensikt å undersøke setninger på torv. Sirkulære fyllinger av sand inkluderende sagmugglag med tykkelse på 1.0–2.0 ...