• Tidsavhengig respons av plastmaterialer 

      Bjerknes, Eirik Bærug (Master thesis, 2011)
      Et stort antall laboratorieforsøk er gjennomført med materialene HDPE og PVC for å studere den tidsavhengige responsen. Forsøkene inkluderer monotont strekk og trykk, relaksasjon og kryp, strekk med avlastninger og syklisk ...