• Ungdommers utdanningsaspirasjoner i Trondheim: En kvantitativ analyse 

      Bjerkheim, Siri (Master thesis, 2013)
      Formålet med denne studien er å undersøke unges utdanningsaspirasjoner i Trondheim. Analysene baseres på Ungdomsundersøkelsen i Trondheim 2009 (UngHiT), og utvalget består av skoleelever fra videregående på 1. og 2. trinn. ...