• Snujigg til katodekasse brukt til produksjon av aluminium 

      Strømsvåg, Ole Christian Graven; Reehorst, Trond Wessel; Bjerkestrand, Bjørnar (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven var å utvikle en snu-jigg for å gi Storvik AS mulighet til å utføre vedlikehold på katodekasser som fungerer som elektrolyseceller i fremstillingen av aluminium. Slik de står i dag utføres det ...