• Rate effects in Halden silt 

      Bjerkemyr Magnussen, Simen (Master thesis, 2020)
      Testområdet i Halden har blitt brukt til flere forskjellige geotekniske undersøkelser i silt. CPTU sonderinger og prøvetaking av blokkprøver av høy kvalitet har blitt utført på området. Denne masteroppgaven ser nærmere på ...