• Aborto legal en Argentina 

      Bjerkås, Martina Husby (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven er en undersøkelse som handler om sosialpolitikken gjennom argentinas historie, der ideen er å finne faktorer som gjorde at abortloven ble godkjent der i 2021. Det er interessant å vite hvem eller hva som ...