• Impact of Location of Frequency Reserves 

      Bjelland, Sunniva (Master thesis, 2019)
      Andelen av fornybar produksjon og kapasitet på HVDC kabler i kraftsystemet er økende. Det forårsaker store og hyppige variasjoner i kraftflyt, redusert kinetisk energi i systemet og begrensede reserver tilgjengelig fra ...