• Legebriller - En pasientsentrert løsning for innsyn i journal 

      Bjelkarøy, Kjersti Torheim (Master thesis, 2018)
      BAKGRUNN Norges helse-IKT befinner seg i et digitalt skifte når det kommer til tilgang og deling av informasjon i pasientjournalen. Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal fra 2012 legger frem et nasjonalt mål om å ...