• Lønnsomhetsanalyse av Tise AS 

      Østby, Ida Emilie; Tennås, Anniken; Rød, Hanna Wirum; Ismagilova, Diana; Bjøru, Linnéa Marie Wahlman (Bachelor thesis, 2021)
      I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse av Tise AS i perioden 2015-2019, der vi har hatt hovedfokus på lønnsomhet. Vi har sett på deres økonomiske utvikling ved å gå nærmere inn på lønnsomhet, ...