• The importance of disentanglement when learning representations 

      Bjøru, Anna Rodum (Master thesis, 2021)
      I jakten på generaliserbare, robuste maskinlæringsalgoritmer, samt økt dataeffektivitet, har fagfeltet ”disentangled representation learning” i de senere år utviklet seg i en lovende retning, og feltet har vært gjenstand ...