• Grunnforhold og sprengning ved nye Jendem Skole 

      Bjørsvik, Morten (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven omhandler temaene grunnundersøkelser, grunnforhold, sprengning og sikring i forbindelse med utbyggingen av Jendem skole i Fræna kommune. Med fokus på vurdering av grunnforholdene på tomten, valg av undersøkelser ...