• Tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse 

      Bjørseth, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloren har jeg forsket på tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse på 3.trinn. Dette er noe som er veldig samfunnsaktuelt da skoleklassene rundt om i landet får større andel elever med innvandrerbakgrunn, ...