• Valgdeltakelse blant personer med utviklingshemming 

      Bjørnstad, Hanne Fredrikke (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er resultatet av studier av internasjonal litteratur som omtaler valgdeltakelse blant personer med psykisk utviklingshemming. I de respektive kapitlene vil leseren finne mer utdypende informasjon om ...