• Forebygging av seksuelle overgrep 

      Bjørnsgård, Malin (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bacheloroppgaven er det forebygging av seksuelle overgrep mot barn som har vært det overordnede temaet og problemstillingen ble utformet slik: «Hva kan barneskoler gjøre i forebygging av seksuelle overgrep mot ...