• Internet of Things - Cybersecurity at Home 

      Bjørnhaug, Tormod (Master thesis, 2017)
      IoT enheter har flere ganger blitt bevist å mangle skikkelige sikkerhetsmekanismer. Forbrukere er ofte ikke klar over hvordan farene slike enheter påvirker deres privatliv og sikkerhet. Denne oppgaven utfordrer problemet ...