• Inhalasjonsteknikk - en utfordring 

      Bergsvendsen, Frida Altmann; Bjørnebråten, Ola (Bachelor thesis, 2022)
      Stikkord: Inhalasjonsteknikk, kols, undervisningsmetoder, sykepleier, sengepost Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Mange pasienter med kols bruker inhalasjonsmedikasjon for symptomkontroll. Hos flere ...