• Byggesaks-BIM for ajourføring av FKB-tiltak 

      Bjørnar Nilsen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven belyser status og utfordringer i bruk av byggesaks-BIM for ajourføring av FKB-tiltak. Første del er litteraturstudie om dataflyten innen digital plan- og byggesaksbehandling, FKB-tiltak, byggesaks-BIM og ...