• MudoManager 

      Bjørlin, Petter Manfred; Galtestad, Simen Hiken (Bachelor thesis, 2004)
      Prosjektgruppen har utviklet en applikasjon som skal håndtere daglig drift ved instituttene i kjeden Mudo Instituttet AS, som er en kjede av taekwondo-institutter. Applikasjonen skal håndtere medlemsadministrasjon, oppmøte, ...