• Universell utforming - en utopi? 

      Bjørkmann, Mari Anne (Master thesis, 2010)
      SAMMENDRAG FRA ARTIKKEL 1 En presentasjon av universell utforming sett i lys av historiske og politiske prosesser Universell utforming har på bakgrunn av en endret forståelse omkring funksjonshemmede vokst frem som et ...