• Resource-aware Acoustic Event Classification 

      Bjørkli, Marius (Master thesis, 2019)
      Akustisk hendelse klassifisering (AEC) er en kollektiv samlingsbetegnelse for algoritmer som er i stand til å skille mellom ulike lydhendelser. AEC gjør at maskiner kan lære å gjenkjenne akustiske hendelser, og deretter ...