• Bo- og livskvalitet ved økende krav til fortetting på Jæren 

      Bjørke, Øyvind (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven svarer på problemstillingen ”Hvordan kan vi oppnå god bokvalitet med høy utnyttelsesgrad og stadig skjerpede myndighetskrav til boligområdene?” og ”Hvordan innvirker og tilrettelegger myndighetenes p ...