• Lærerens syn på bruk av rap som en del av naturfagundervisningen 

      Bjørhusdal, Therese (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for bacheloroppgaven er rap i naturfagundervisning. Mange sliter med naturfaglige begrep, og velger bort realfagene på videregående. Det er derfor viktig med god naturfagundervisning hvor man begynner tidlig med å ...