• Long-Life, Low-Maintenance Coating Systems 

   Knudsen, Ole Øystein; Bjørgum, Astrid; Døssland, Line Teigen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A coating system with low maintenance will often give lower life-cycle costs, in spite of higher costs in the new construction phase. The Public Roads Administration in Norway has been using coating systems consisting of ...
  • Mekaniske egenskaper til beleggsystemer for offshore vindturbin 

   Bastiko, Arya Priambodo (Master thesis, 2012)
   De seneste årene er det oppdaget slitasjeskade på offshorevindturbinenes fortøyningsplass, hvor båter kommer inntil for på og avlastning av drift og vedlikeholdspersonell. Hensikten med denne oppgaven er å se på beleggenes ...