• Fleksibel sentralenhet for sensornettverk 

      Bjørgo, Henning Hultman (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven tar for seg implementeringen av en sentralenhet i et telematikksystem for bruk i lastebil. Systemet skal brukes for å gi sjåføren av lastebilen informasjon om ulike parametre som overvåkes av et lokalt ...